Sage " De rechter onder de Magnoliaboom " .

 

De naam van de V.Z.W. is  ontleend aan een sage, een legende.

Deze legende is beschreven in een boek van Bertus Aafjes : " de rechter onder de magnoliaboom ". Het verhaal gaat over de beroemde rechter Ooka uit het 17e  eeuwse Japan. Deze rechter kon op een psychologische wijze dingen oplossen welke voor veel mensen onoplosbaar leken.

 

De Magnoliabloem :

Zoals men kan zien is de magnoliabloem een heel mooie bloem, het is een verwijzing naar de mooie dingen in het leven...….

.

De achtergrond en de sage .

Deze sage handelt over een rechter in het vroegere Tokio. Het was in de dagen dat Tokio nog Edo heette, nu twee en een halve eeuw geleden.  De  keizer in Japan had toen in feite geen enkele macht meer. DE werkelijke heerser van Japan was de opperste generaal, de Sjogoen.

 

In deze wonderlijke wereld van gestrengheid en vertier, van hoge gedragsdragers en verarmde Samoerai, leefde een rechter, welke Ooka heette. Hij was in geheel Edo vermaard om zijn wijs en beminnelijk gedrag.

Nadat de Sjogoen hem, wegens de bereikte leeftijd, met de hoogst denkbare lofbetuigingen van zijn ambt ontheven had, placht Ooka in eigen huis en in het huis zijner vrienden, vaak op een even bminnelijke als subtiele wijze vraagstukken op te lossen, welke voor derden ware problemen vormden.

 

BELANGRIJK :

Elke dinsdagvoormiddag organiseren wij ons infoloket van 9 u tot 11 u in

vergaderzaal van het zwembad VITA, Den Uyt, Rode-Kruislaan 18 te MOL

Wij kunnen U ook ontvangen op zaterdag vanaf 11 u op afspraak ( tel. : 0475 76 70 71 ).

 

                                                     ------------------------------------------------------------------------------

 

MAGNOLIA VZW : coördinatie en organisatie van zorg voor personen met een beperking .

 

Wie zijn we  ?

V.Z.W. Magnolia werd opgericht in 2016 en bestaat uit een groep professioneel opgeleide vrijwilligers met ervaring in de zorgsector. 

V.Z.W. Magnolia participeert vanaf 2016  aan de Molse adviesraad voor personen met een beperking en is mede actief in de Molse samenleving wat betreft zorg voor personen met een beperking , o.a. door medewerking aan de activiteiten van deze adviesraad.

 

Wat doen  we ?

Wij geven informatie rond middelen en mogelijkheden voor personen met een beperking.

Wij staan klaar om oplossingen te zoeken bij al uw vragen.

 

Voor wie ?

Voor alle personen met een beperking of hun vertegenwoordiger uit Mol of nabije omgeving.

 

Wanneer ?

We staan elke dinsdagvoormiddag tussen 9 en 11 u voor je klaar.

Je kan gewoon langskomen zonder een afspraak te maken. Iedereen is welkom  !

We kunnen U ook ontvangen op  zaterdagvoormiddag vanaf 11 u., mogelijk op afspraak ( 0475 76 70 71 ) .

 

Waar  ?

In de lokalen van het zwembad VITA DEN UYT , Rode-Kruislaan 18 te  MOL ( centrum ).  ( lokalen via trap of lift naar beneden ).

 

                                                                                                               V.Z.W. MAGNOLIA

 

                                                                                               www.magnoliavzw2400.be

 

                                                             info@magnoliavzw2400.be    0(032)475 76 70 71       Ond.nr :     676.442.366

                                                                       U kan steun verlenen door te storten op het nummer :

                                                                                   BE70 7360 3865 0625                              

 

                                                                              Wij danken U van harte namens het ganse team van V.Z.W.  Magnolia